Δημοσιότητα

Δράσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου REIS2

1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

- 2ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Παρουσίαση, Φωτογραφίες)

- 2ο & 3ο Λύκειο Αλεξανδρούπολης (Παρουσίαση, Φωτογραφίες)

- 3ο & 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης (ΠαρουσίασηΦωτογραφίες)

2. Εκπαιδευτικές εκδρομές

3. Λογότυπο Πράξης

4. Φυλλάδιο έργου, Αφίσα έργου, Πινακίδα έργου

5. Οδηγός επικοινωνίας έργου REIS2

6. Ημερίδα παρουσίασης του έργου REISστις 26.04.2017 (Παρουσιάσεις ημερίδας)

7. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων (Smart Cities Conference, Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη)

8. Συνεντεύξεις τύπου 

9. Δελτία τύπου

 

polykoiniko alex logo 2016

Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ο Άγιος Κυπριανός"
mitropoli

eeagrants upara kape