Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου REISαπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε κτίρια της "Κοινότητας" του Δήμου Αλεξανδρούπολης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία

Δείκτες Παρακολούθησης Προγράμματος - Στόχοι

Αποτέλεσμα

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες»

1. Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας

MWh/year

927,69

950,59

1.1 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

22,79

25,20

1.2 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

904,90

925,39

1.3 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

-

-

2. Εκτιμώμενη μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2.

tn/year

228,17

230,22

 

polykoiniko alex logo 2016

Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ο Άγιος Κυπριανός"
mitropoli

eeagrants upara kape