Στηρίζουμε ενεργά τις κοινωνικά ευαίσθητα ομάδες της πόλης μας!

Renewables improve social services in the city of Alexandroupolis

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός», υλοποιούν την Πράξη με τίτλο «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 759.160,91 ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια τα οποία φιλοξενούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από δομές που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Η Πράξη υλοποιείται από 01 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί 30 Απριλίου 2017.

Φορέας Διαχείρισης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Φορέας Υλοποίησης: ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δήμου Αλεξανδρούπολης

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Τελευταία Νέα

 

polykoiniko alex logo 2016

Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ο Άγιος Κυπριανός"
mitropoli

eeagrants upara kape